Projenin Kaynakçası

Kaynak Adı

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52360/kasteller-ve-cesmeler.html

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/gaziantep/gezilecekyer/rumkale

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52356/bedestenler.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52355/anit-mezarlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52355/anit-mezarlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52363/gaziantep-evliyalari-ve-turbeleri.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52356/bedestenler.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52356/bedestenler.html

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/gaziantep/gezilecekyer/karkamis-antik-kenti

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-130351/hanlar.html

https://www.gaziantep.bel.tr/tr/tarihi-ve-kulturel-eserler/araban-kalesi

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52364/tarihi-kiliseler.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-130351/hanlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52359/hamamlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52355/anit-mezarlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52363/gaziantep-evliyalari-ve-turbeleri.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52363/gaziantep-evliyalari-ve-turbeleri.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52363/gaziantep-evliyalari-ve-turbeleri.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52363/gaziantep-evliyalari-ve-turbeleri.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52363/gaziantep-evliyalari-ve-turbeleri.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52363/gaziantep-evliyalari-ve-turbeleri.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52363/gaziantep-evliyalari-ve-turbeleri.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52360/kasteller-ve-cesmeler.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52360/kasteller-ve-cesmeler.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52360/kasteller-ve-cesmeler.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52360/kasteller-ve-cesmeler.html

.https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52350/gaziantep-kalesi.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52353/tilbasar-kalesi.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52360/kasteller-ve-cesmeler.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52351/rumkale.htm

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52358/tarihi-gaziantep-evleri.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52360/kasteller-ve-cesmeler.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-131688/antik-kentler.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-131688/antik-kentler.html

Özuslu, E. (2016), Şehr-i Ayıntab-ı Cihan-ı Gaziantep, T.C. Gaziantep Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları 

Özuslu, E. (2016), Şehr-i Ayıntab-ı Cihan-ı Gaziantep, T.C. Gaziantep Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları 

Uğur, H., (2013).  Geleneksel Şehir Dokularında Camilerin Morfolojik Analizi; Gazi

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52313/gaziantepte-inanc-turizmi.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-130351/hanlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52359/hamamlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52360/kasteller-ve-cesmeler.html

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52313/gaziantepte-inanc-turizmi.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52359/hamamlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-130351/hanlar.html

https://islamansiklopedisi.org.tr/gaziantep

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52313/gaziantepte-inanc-turizmi.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-130351/hanlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52359/hamamlar.html

https://islamansiklopedisi.org.tr/gaziantep

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52313/gaziantepte-inanc-turizmi.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52359/hamamlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-130351/hanlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52360/kasteller-ve-cesmeler.html

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-130351/hanlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52359/hamamlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52360/kasteller-ve-cesmeler.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-130351/hanlar.html

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52359/hamamlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52360/kasteller-ve-cesmeler.html

Çam, N., 1989, Gaziantep Şeyh Fethullah Külliyesi, Ankara.

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-130351/hanlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52359/hamamlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-130351/hanlar.html

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52359/hamamlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-130351/hanlar.html

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52359/hamamlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-130351/hanlar.html

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52359/hamamlar.html

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

Altun, A.,1990, “Alaüddevle Câmii”, Tdv İslam Ansiklopedisi, C.2

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

Çam, N., 2006, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Gaziantep, Ttk, Ankara.

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.