Tekke Cami

Nasıl Gidebilirim?

Suyabatmaz, 27010 Şahinbey/Gaziantep

Kaynaklar

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

Projedeki eserleri nasıl tanıyabilirim?

Resmi kayıtlarda adı Mevlevihane Camisi olarak geçen Cevizli Mahallesi’ndekiTekke Camii, bir Türkmen Ağası olan Mustafa Ağa tarafından 1638 yılında yaptırılmıştır. Halk arasında Tekke Camii olarak bilinen mabet, hücreler (dersodaları), semahane, yönetim ve Mevlevi Dervişlerinin oturma odaları, tuvaletler,havuzlar, küçük ve kısa minaresinden oluşan eserler şeklinde inşa edilmiştir. En ilginci de caminin minaresinin altından yol geçmesidir.Mevlevihane olarak inşa edilen bina, 4 asırlık tarihinden sonra, şu anda vakıfeserlerinin sergilendiği Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi olarak hizmetv