Tarihi Kiliseler

Nasıl Gidebilirim?

Gaziantep

Kaynaklar

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52364/tarihi-kiliseler.html

Projedeki eserleri nasıl tanıyabilirim?

Osmanlı döneminde Antep kentinde yaşayan gayrimüslim vatandaşlara hizmet veren dini yapılar da gerek fonksiyonlarına bağlı olarak gerçekleştirdikleri toplayıcı etki, gerekse kent içindeki konumları nedeniyle kentin karakterini belirlemede önemli bir görev üstlenmişlerdir.