Şeyh Fetullah Kasteli

Nasıl Gidebilirim?

Kepenek, 27240 Şahinbey/Gaziantep

Kaynaklar

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52360/kasteller-ve-cesmeler.html

Projedeki eserleri nasıl tanıyabilirim?

Vakfiyesine göre 1563 yılında yapılmıştır. Camii halk arasında daha çok Şıh Camii olarak bilinir. Gaziantep’teki en önemli külliyelerden biridir. Avlusunda merdivenlerle inilen bir kastel bulunmaktadır. Abdest alınıp ibadet yapılan ve aynı zamanda dinlenmek için kullanılan kastele iniş iki yöndendir. Kastel girişinde iki adet kare havuz ve özgün su kanalları bulunmaktadır Cami avlusunun doğu kanadında bulunan bu kastele kuzey ve güneydeki 11 ve 12 basamaklı merdivenden ulaşılır. Kemer gözünün 1.20m.lik kısmı, avlu seviyesinden yukarı da kalan bu haliyle kısmen yer altında bulunan kasteller grubuna girmektedir. Kastel ortada “L” şeklindeki büyük bir ayak ile bunun batısında dikdörtgen planlı küçük bir paye üzerine oturan tonoz örtülü mekânlardan meydana gelmektedir. Güneydeki girişten kastele girdikten sonra batı tarafta, üzeri tonoz örtülü havuz bulunmaktadır. Bu havuzun kuzeyinde ise, ikinci bir havuza da yer verilmiştir. Bu havuzda ise, su akıntısı günümüzde bulunmamakta olup üzeri açıktır. Girişin doğusunda kalan kısım da ise, abdest musluklarına ve helalara yer verilmiştir. Yine bu mekânların üzeri de tonozlarla örtülmüştür. Bu kısım da hem helaların önünde hem de içinde havalandırma boşlukları açılmış, bu boşluklardan hava akımı sağlanmaya çalışılmıştır. Son onarımlarla birlikte daha orijinal bir görüntüye kavuşturulan kastelin üst tarafında bulunan din görevlileri odaları kaldırılmıştır. Ayrıca güney cephesinde bulunan iki renkli taş işçiliğiyle yapılmış geometrik şekiller kaldırılmış, düzgün kesme taşla tekrar ele alınmıştır. 2008 yılı içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonuyapılmıştır. Gaziantep Şahinbey Belediyesi Kastelere yönelik2016 yılında başlayan çalışmaları 2017 yılında tamamlanmış olup, Kastel Müzesi olarak Pişirici, İhsanbey, Şıh Fettullah ve Kozluca Kastelleri birlikte çalışan, gezi güzergahında kastel aksında birlikte gezilmesine yönelik anlatım oluşturulmuştur. Kastel müzesi yapılarında tek yapı gibi çalışan bir sistem oluşturulmuştur. Kastel girişinde haritada yerlerinin gösterildiği pano, kastel içinde kastel-livas- su yolunun anlatımları, ayrıca her yapının kendine özgü tarihçe ve bilgilerinin anlatıldığı panolar oluşturulmuştur. Yapılar içinde Kozluca Kastelinde kapsamlı restorasyon çalışması yapılmış olup, yapının orijinal su kanalları ve havuzları bu çalışma ile ortaya çıkarılmıştır. Gaziantep tarihi içinde özgün yapı türü olarak ortaya çıkan Kastellerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasında Şahinbey Belediyesince yapılan çalışmalar değerli olmaktadır. Kendine has yapı özelliği ile korunarak yaşatılması, müze kullanımı ile turizme kazandırılması esas olmaktadır.