Kürkçü Hanı

Nasıl Gidebilirim?

Boyacı, 27240 Şahinbey/Gaziantep

Kaynaklar

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-130351/hanlar.html

Projedeki eserleri nasıl tanıyabilirim?

Arasa'da yer alaniki katlı 120 yıllık bir han olan Kürkçü Hanı, 2009 yılı sonu itibari ilerestore edilmeye başlamıştır. Gaziantep hanları arasından zengin giriş kapısıile ayrılmaktadır. Memluklu ve Zenği üslubunu yansıtan giriş kapısının siyah vebeyaz taşlardan güneş ışıklarını andıracak biçimde yapılmış olması oldukçailginçtir. Ayrıca girişin üzerine taş konsollar yerleştirilmiştir. Bunlarınüzerine de vazoyu andıran sekiz parça taş yan yana dizilmiş ve böylece görkemlibir görünüm ortaya çıkmıştır.Kitabesinde 1890yılında inşa edildiği yazar. Sonradan yapılan tamiratlarla günümüze sağlamolarak gelmiştir. Osmanlı han mimarisi içinde tek avlulu, iki katlı hanlargrubuna girer. Zemin katta dükkân, depo ve ahırlar, üst katta yolcularınkonaklaması için yapılmış odalar bulunur. Avlu geçidinin doğu-batı yönündeuzanan sivri beşik tonozunun orta kısmında, hafif kabartma olarak yapılmış altıkollu yıldız motifi vardır.