Kumru Hanı

Nasıl Gidebilirim?

İsmetpaşa, Samancı Pazarı No:33, 27010 Şahinbey/Gaziantep

Kaynaklar

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-130351/hanlar.html

Projedeki eserleri nasıl tanıyabilirim?

Yapı, Osmanlı han mimarisi içinde tek avlulu üç katlı hanlar grubuna girer. Yapınıncümle kapısında, 1885 tarihli olan BelediyeHanı'nın batı ve kuzey taç kapılarıile büyük bir benzerlik görülmektedir. Bunungibi çevre verilerine dayanarak,yapının 19. Yüzyıl sonlarında inşa edildiğitahmin edilmektedir. Yol ve arsadurumuna göre planlanan han, iki bölüm halindeinşa edilmiştir. Avlunun doğu yönünde yer alan kısım iki katlı, batı tarafınıntamamını ve güney kısmını dayarısını kaplayan ve "L" şekline yakın bir plangösteren bölüm ise üç katlı olarak yapılmıştır. Avlunun kuzey tarafındaise arsanın yetersiz olması sebebiyle hiçbir mekâna yer verilmemiştir. Ayrıca güney cephede de hana girişi sağlayan cümle kapısı ile tek katlı dükkânlar bulunur.