Hasanoğlu Anıt Mezarlar

Nasıl Gidebilirim?

Hasanoğlu mahallesi Araban

Kaynaklar

https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52355/anit-mezarlar.html

Projedeki eserleri nasıl tanıyabilirim?

Araban ilçesi Hasanoğlu Köyünde bulunmaktadır. Hasanoğlu Anıt Mezarı, kare planlı bir kaide üzerine kesme taştan inşa edilmiştir. Güney ve batı cephelerinin paye-sütun ve bunların üzerine oturan kemerlerindeki mimarisinden daha estetik ve itinalı yapıldığını anlıyoruz. Kuzey ve doğu cephelerindeki duvarların tamamı, kaidenin ise yarıya kadar olan kısmı yıkılmış olduğu görülmektedir. Bu anıt mezarın da M.S 2.yüzyıl sonu ve 3. yüzyıl başlarında yapıldığı sanılmaktadır.