Hacı Nasır Cami

Nasıl Gidebilirim?

Karatarla, Nuhoğlu Sk. No:6, 27010 Şahinbey/Gaziantep

Kaynaklar

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

Projedeki eserleri nasıl tanıyabilirim?

1698 tarihli vakfiyesinden anlaşıldığına göre Hacı Nasır adındaki bir kişi tarfından bugün Elmacı Çarşısı/Pazarı denilen yerde bir mescid yaptırılmıştır. Hacı Nasır, 16. yüzyılda yaşamış olup, yapımı da 16. yüzyıla tarihlenmektedir. 130-140 yıl sonra Kamalakzade Hacı Mahmut oğlu Hasan Ağa tarafından mescide minber konularak camiye dönüştürüldü. En önemli onarımını Miladi 1812 (Hicri 1227) yılında geçirdiği kapısının üzerindeki kitabesinden anlaşılmaktadır.