Alaybey Camii

Nasıl Gidebilirim?

Alaybey, Şıhcan Cd. No:6, 27010 Şahinbey/Gaziantep

Kaynaklar

Güzelbey, C. C. (1992). Gaziantep Camileri Tarihi, Gaziantep.

Projedeki eserleri nasıl tanıyabilirim?

Alaybey mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde bulunan bu caminin yapılış tarihiyle ilgili kesin bir bilgi yoktur. Ancak 4 Zilkade 1005 (M.1596) tarihli mahkeme kayıtlarından caminin M.1595 tarihinden önce yapıldığı, H.1224 tarihinde yeni bir onarım gördüğü anlaşılmaktadır. Camiyi yaptıran kişinin Alaybeyi olan bir komutan (Gami Bey) olduğu bilinmektedir. Camide kesme taş işçiliğinin güzel örnekleri bulunmaktadır. Üç ayağa oturan dört kemer gözlü olan son cemaat yeri çapraz tonozla örtülüdür. Dışarıda küçük bir avlusu vardır. Kuzey-doğu köşedeki minare çokgen gövdeli ve tek şerefelidir. Merdivenle çıkmalı minberi ve vaaz kürsüsü vardır. Süslemesiz yalın bir yapı olmakla birlikte girişkapısı ve mihrap renkli taşlarla altı kollu yıldız, zikzak ve baklava motifleriyle süslenmiştir. 1985 yılında onarılmıştır.