Ahmet Çelebi Cami ve Medresesi

Nasıl Gidebilirim?

Daracık, Ulucanlar Cd. No:30, 27300 Şahinbey/Gaziantep

Kaynaklar

Çam, N., 2006, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Gaziantep, Ttk, Ankara.

Projedeki eserleri nasıl tanıyabilirim?

Ahmet Çelebi Camii ve Medresesi Ulucanlar Mahallesi’ndeki bu caminin banisi Peygamber soyundan geldiği kabul edilen Hacı Osman oğlu Şeyh Ramazan Efendi’dir. Bu eser medrese, cami, kastel olarak peş peşe sıralanmıştır. Cami, sonradan ilave edilen medreseyi yaptıran Ahmet Çelebi’nin adıyla anılmaktadır. Caminin kitabesinden hicri l083 (l672 miladi) tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Bahçesinde bulunan kastele l2’si kesme taştan, 32’si kayaya oyma 44 merdivenle inilir. Cami ahşap işçiliğinin eşsiz örneklerini yansıtmakta olup, ayrıca kadınların da ibadet etmeleri için ayrı bir bölümü vardır